ارسال فایل جهت اطلاع از آینده

شبکه اجتماعی

بر خلاف شبکه های اجتماعی عکسهای شما بلافاصله رویت نشده و شما از مزیت دیده شدن در زمان و مکان خاص بهره می برید در

Read More »

مهاجرت

جهت سفر به کشور شما اقدامات خاصی مورد نیاز است اولی پر کردن همین فرم می باشد دوم ایجاد قراردادهای لازم و سوم

Read More »

دعوتنامه

اگر نیاز به مذاکره حضوری دارید می توانید دعوتنامه ارسال کنید

Read More »

فرم

فرم را با اطلاعات مورد نیاز پر کنید به این نحو که مشخص کنید می خواهید فایل شما در چه زمانی دیده شود یا چه

Read More »

فایل

فایل شما باید حاوی تصویر نوشته طراحی یا صدا باشد که به نحوی اطلاعات را به شما منتقل نماید

Read More »
Twitter
WhatsApp
Telegram
LinkedIn