شبکه اجتماعی

بر خلاف شبکه های اجتماعی عکسهای شما بلافاصله رویت نشده و شما از مزیت دیده شدن در زمان و مکان خاص بهره می برید

در نتیجه حواس شما به اطلاعات مربوط به دو سه روز آینده پرت نشده و می توانید تعیین کنید که در چه موقعیتی ارتباط شما برقرار شود تا دقیقا به مقصود خود برسید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *