Author: Sam

شبکه اجتماعی

بر خلاف شبکه های اجتماعی عکسهای شما بلافاصله رویت نشده و شما از مزیت دیده شدن در زمان و مکان خاص بهره می برید

در نتیجه حواس شما به اطلاعات مربوط به دو سه روز آینده پرت نشده و می توانید تعیین کنید که در چه موقعیتی ارتباط شما برقرار شود تا دقیقا به مقصود خود برسید

مهاجرت

جهت سفر به کشور شما اقدامات خاصی مورد نیاز است

اولی پر کردن همین فرم می باشد

دوم ایجاد قراردادهای لازم

و سوم

دعوتنامه

اگر نیاز به مذاکره حضوری دارید می توانید دعوتنامه ارسال کنید

فرم

فرم را با اطلاعات مورد نیاز پر کنید به این نحو که مشخص کنید می خواهید فایل شما در چه زمانی دیده شود یا چه جور اطلاعاتی مورد نیاز شما می باشد

زمان دیده شدن می تواند به شکل تاریخ یا مناسبت باشد مثلا ۵/۵/۴۲ یا بعد از جام جهانی

فایل

فایل شما باید حاوی تصویر نوشته طراحی یا صدا باشد که به نحوی اطلاعات را به شما منتقل نماید